TOIMINTA JA TULOKSET

Kehitetyt strategiset kumppanuudet testasivat ja sovelsivat tuloksia jotka puhuvat ICT:n opetuksessa ja oppimisessa käyttämisen lisäämisen puolesta. ICT:n käytöllä pystytään lisäämään osallistavuutta laajalla skaalalla koulutuksen organisaatioissa ja erityisesti oppivelvollisuuden piirissä. Tässä kuusi toisiinsa liittyvää ajatusta tämän kumppanuuden ytimestä:

  • Laadunvalvonnan suuntaviivat osallistavien tablettikurssien suunnittelemiseen ja toteutukseen
  • Pätevyysmatriisi ja joukko avainmoduuleja yksilöllistettyjen kurssien tarjoamiseksi
  • Joukko kurssimoduuleita ja oppimateriaaleja personalisoituun tabletilla oppimiseen
  • Kokoelma menestystarinoita eri puolilta Eurooppaa
  • Ainutlaatuinen yhteisö sekä verkkoresurssien alusta koulutuksen ammattilaisille ja
  • Uudet standardit asettava lähestymistapa joka vaalii korkeaa laatua tehdäkseen tästä projektista erinomaisuuteen perustuvan strategisen kumppanuuden.

Projektin tulokset löydät osiosta “Resurssit“.