YLEISKATSAUS PROJEKTIIN

Osallistava opetus tabletein (IncluEdu) oli kolmivuotinen eurooppalainen projekti jota rahoitti Euroopan komission Erasmus+ ohjelma (KA2). IncluEdu loi innovatiivisen, Euroopan laajuisen moduuleihin pohjautuvan koulutus ohjelman sekä koulutusta tarjoavien organisaatioiden verkoston joka hyödyntää tablettitietokoneiden huikeita mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa. IncluEdun päätavoite on että organisaatiot saavuttavat tarvittavat pätevyydet sisällyttääkseen mobiiliteknologiat kurssitarjontaansa osallistavuuden lisäämiseksi.

KONTEKSTI JA TAUSTAT

Älypuhelinten ja tablettien, osana laajalle levittäytynyttä mobiilia informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa (ICT), odotetaan innovoivan oppimista ja opettamista lukuisin tavoin esimerkiksi tarjoamalla yksilöllistetyn mobiilin pääsyn käsiksi oppimisen mahdollisuuksin milloin tahansa. Tutkimustieto viittaa mobiili ICT:n syvälliseen vaikutukseen oppijoihin ja pedagogiikkaan liittyen. Erityistä tukea tarvitseville (SEN) oppijoille mobiili ICT tarjoaa yhä laajempia mahdollisuuksia oppimateriaalien yksilöllistämiselle ja yksilöllisiin oppimistyyleihin sopeuttamiselle. Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden osallistaminen on yksi pääasiallinen tavoite Euroopassa. Analyysit osoittavat, että se mikä toimii hyvin erityisoppilaille, toimii hyvin kaikille oppijoille. Koulutuksen organisaatiot eivät vielä ole valmiita ymmärtämään näiden teknologioiden potentiaalia osallistavuuden leventämisessä. Tullakseen osallistavimmiksi ja ottaakseen siihen liittyen omakseen uusia opetuksen ja oppimisen rakenteita, päättäjät, johtajat ja koulutusta tarjoavien instituutioiden opettajat tarvitsevat uusia pätevyyksiä.