KUMPPANUUS

IncluEdu kumppanuus koostuu viidestä partneriorganisaatiosta. atempo (Itävalta) projektia johtavana organisaationa on erikoistunut samanaikaisesti kasvatuksen ammattilaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ICT koulutukseen. Atempo järjestää jo kansainvälisesti kursseja tablettien osallistavasta käytöstä. Rix Research and Media (Lontoo) työskentelee vammaisten ihmisten ohella opettajiensa ja tukiryhmiensä kesken tutkiakseen innovatiivisia ja osallistavia lähestymistapoja oppimiseen. Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities, FAIDD (Suomi) edistää vammaisten ihmisten koulutusta ja osallistamista sekä järjestää koulutusta ja tuote-esittelyjä opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisille. UrAbility (Irlanti) on erikoistunut Assistive Technology (avustavan teknologian) ratkaisuihin kouluille ja yliopistoille. ITA (Saksa) on tutkimusinstituutti joka on erikoistunut vertailukehittämiseen ja organisaatioiden kehittämiseen.

 

Urability

UrAbility tarjoaa Assistive Technology (avustavan teknologian) ratkaisuita kouluille ja yliopistoille, opiskelijoille ja opettajille, keskittyen yksilöiden kouluttamiseen varmistaakseen että teknologiaa käytetään sen täyteen potentiaaliin sekä koulutuksessa että elämässä. UrAbilityn missio on saattaa vammaiset ihmiset kykeneviksi saamaan tärkeää koulutusta ja tietoa avustavan teknologian tuotteista itsensä voimaannuttamiseksi ja täyden potentiaalinsa toteuttamiseksi.

UrAbility sai sijoituksia kun se oli Irlannin television sijoitusohjelmassa „Dragon’s Den“ vuonna 2014.

Urability kotisivu

RIX RESEARCH AND MEDIA

Rix Research and Media on Itä-Lontoon yliopiston (University of East London, UEL) tutkimuskeskus joka on omistautunut kehittämään ja työskentelemään uuden median parissa hyödyttääkseen vammaisia ihmisiä. Keskuksessa työskennellään vammaisten ihmisten ja heidän opettajiensa ja tukiryhmiensä kanssa tutkien innovatiivisia ja osallistavia lähestymistapoja oppimiseen. Käytämme „Living Lab“ mallia jossa ohjelmistojen ja mallien prototyyppejä kehitetään ja kokeillaan yhdessä niiden käyttäjien ja yhteisön kanssa.

RIX Research and Media kotisivu

KEHITYSVAMMALIITTO (FAIDD)

Kehitysvammaliitto (The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities, FAIDD) on voittoa tavoittelematon yksityinen organisaatio joka pyrkii edistämään hyvää elämää, tasa-arvoa ja osallistumista vammaisille ihmisille ja muille jotka tavitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa. Kehitysvammaliitto on perustettu vuonna 1952. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet pyrimme vaikuttamaan sosiaalisesti ja palvelemme yhteistoiminnallisena foorumina sekä asiantuntijuuden ja tiedon keskuksena. Toimimme laajasti yhteistyössä vammaisten ihmisten, heidän perheidensä sekä kentän ammattilaisten, palveluntuottajien, organisaatioiden, yritysten ja julkisten auktoriteettien kanssa. Henkilökuntaa meillä on tällä hetkellä 73. Kehitysvammaliitolla on 88 jäsenorganisaatiota (palveluntuottajaa).

FAIDD kotisivu

ATEMPO

atempo voittoa tavoittelematon yksityinen organisaatio Grazissa, Itävallassa. Atempon missiona on tehdä työtä vammaisten ja oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten osallistamiseksi. Atempolla on tarjoaa oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille aikuisille lukuisia mahdollisuuksia koulutukseen ja oppimiseen auttaakseen heitä koulusta työmarkkinoille siirtymisessä. Koulutuksemme tärkeänä kulmakivenä on digitaalinen lukutaito ja osallistaminen. Vakuuttuneina Ipadien ja tablettien vallankumouksellista potentiaalista innovaation kannalta aloimme laajentamaan kurssitarjontaamme uusiin mobiililaitteisiin ja mediaan. Vuodesta 2013 atempo on suunnannut digitaalisen osaamisensa kasvatuksen ammattilaisille ympäri Eurooppaa ollen yksi harvoista tablettien osaalistavaan käyttöön erikoistuneista kurssien tarjoajista ja olemme kouluttaneet jo yli 150 kasvatuksen ammattilaista yli 20 Euroopan maasta.
atempo kotisivu