RRESURSSEJA OSALLISTAVAAN OPETUKSEEN TABLEITEIN

IncluEdu resurssien pankki koostuu viidestä pää-alueesta joista jokaisessa on joukko ladattavissa olevaa sisältöä ja projektien tuloksia. Lisää materiaaleja löytyy jäsenille tarkoitetusta kirjautumisen vaativasta osiosta.

PÄTEVYYDET

Tärkeimmät pätevyydet listaava taulukko, pätevyysmatriisi, on teoreettinen referenssijärjestelmä joka kertoo konkreettiset kouluttautumisen tarpeet niille organisaatioille jotka haluavat muuttaa opetustaan ja toimintaansa osallistavammaksi sekä kurssien sisältöjen kehityksen. Yleiskatsausta voi tutkailla verkkopohjaisena meillekarttana ja jokaisen pätevyysalueen voi ladata erikseen.

 

MODUULIT

Moduulit -osio sisältää eri kurssimoduulien tietokannan. Kurssit on suunniteltu IncluEdu partnerien kesken noudattaen päätevyysmatriisiamme sellaisten kustomoitujen kurssien suunnittelemiseksi, jotka tukevat näiden uusien digitaalisten ja pedagogisten pätevyyksien käyttöön ottamista. 

 

OPPIMISAIHIOT

Oppimisaihiot -osio sadoittain oppimateriaaleja kuten esitelmiä, video-oppaita, tehtäviä, step-by-step ohjeita jne. Näitä oppimisaihioita käytetyyän yleensä osana moduuleja mutta myös yksittäisinä resursseina yksilöllisiin oppimistarkoituksiin. Projekti on myös tuottanut erityisesti erityistä tukea tarvitseville oppijoille suunniteltuja sisältöjä/resursseja helppolukuisessa formaatissa

 

MENESTYSTARINAT

Tästä osiosta löydät yli 25 onnistunutta esimerkkiä viidestä IncluEdu partnereiden maasta siitä miten mobiililaitteet tukevat osallistavaa opetusta. Opettajat ja kasvatuksen ammattilaiset jakavat elävästi kokemuksiaan ja me tiivistimme ja julkistimme heidän menestystarinansa.

 

LAADUNVALVONNAN SUUNTAVIIVAT KUSTOMOITUIHIN KURSSEIHIN

IncluEdu partnerit ovat sitoutuneet korkeaan laatuun koskien kurssien sisältöä ja tarjoamista sekä niiden jatkuvaa kehittämistä. Laadun määritteleminen ja tärkeimmät periaatteet ovat kuvattu IncuEdun kehittämiin laadunvalvonnan suuntaviivoihin.